Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május, 2017

Meseterápiával az entrópia ellen

Kép
Az öregedésre magam úgy tekintek, mint entrópiára, amely bekövetkezik szépen lassan fizikálisan és mentálisan is, ha napról-napra nem fektetünk bele fizikai és mentális energiákat. A testi szinten káosz, összeomlás, szétesés; mentálisan pedig hanyatlás, beszűkülés, elbutulás következhet be. Nem mindegy viszont, hogy milyen energiákat vetünk be. Csak is a tiszta energia az, ami visszahozhat bennünket a kezdődő entrópiából és szinten tarthat, ameddig csak akarjuk. Mentális, tudati entrópiánk meggátolására kiváló lehetőség a meseterápia. Ami roppant egyszerű önkarbantartó módszer, ha felfedezzük magunkon a hanyatlás első jeleit. De a későbbi szakaszban is hatékony lehet. A saját fejlesztésű meseterápiám lépései a következők: Találjuk meg a saját mesénket (életmesénket), amiben meglátjuk önmagunkat. Ha nem jövünk rá magunk, akkor kérjünk meg valakit, akiben megbízunk, hogy mondja meg ő, hogy szerinte mi is a minket legjobban meghatározó mese… Ezt a mesét nyomtassuk ki magunknak

Estampies Royales (XIII. sz.)

Kép
Estampies Royales (XIII. sz.)

Entrópia és egy mandala

Kép
Mi a valószínűsége annak, hogy egy forgószél összerak az alkatrészeiből egy Boing 747-es repülőgépet? Erről a kérdésről mindig eszembe jut egy olyan mandala képe, melynek kerületén örvények forognak egy bizonyos irányban.   Egy ragyogó leírására ennek a mandalának a MAG és SZEM bejegyzésben akadtam úgy tíz évvel ezelőtt. Most az entrópia címszóhoz is ideidézem: Két út van, egyik a belső (alsó kör út, közelebb a forráshoz) és a másik a külső (felső kör út, távolabb a forrástól) út. A belső út egyenletes, míg a külső út enyhén hullámzik, az egyszer lent s az egyszer fent érzését szimbolizálva, vagyis több fájdalommal és elragadtatással (nem örömmel!) jár a felső kör út. Az alsó útról bármikor és minden nehézség nélkül átmehetünk az átjárón keresztül a felső útra (nincs lényeges irányváltoztatás!), de a felső útról visszatérni már nem egyszerű, mert szinte ellentétes irányt kell felvennünk (fordulópont). Ez azt jelenti, hogy nagyon könnyű lecsúszni, megbukni, de onnan vi

Élet-kvíz v0.2

1.  Ön meg akar halni ?   igen : → Köszönöm, Önhöz egyelőre nincs több kérdésem.  Ön beteg :   Kérem, forduljon orvoshoz, pszichológushoz, lelki vezetőhöz, majd gyógyulása után térjünk vissza erre a kérdésre.  nem : → Köszönöm, Ön lelkileg egészséges.   Kérem, folytassa a következő kérdéssel. 2.  Ön úgy gondolja, hogy Önnek majd egyszer okvetlenül meg kell halnia ?   igen : → Köszönöm, Ön téved:   A halál nem sorscsapás.  A halál nem Isten akarata.  A halál nem a bűneink büntetése, hanem a tudatlanságunké: nem ismerjük eléggé a biokémiát.  Kérem, folytassa a következő kérdéssel.  nem : → Köszönöm, Ön jól gondolja:   a halál elkerülhető az örök ifjúság titkának megfejtésével.  Kérem, folytassa a következő kérdéssel. 3.  Ön képesnek érzi magát arra, hogy az örök ifjúság titkának kutatásában részt vegyen ?   nem : → Kérem, támogassa anyagilag vagy erkölcsileg az örök ifjúságot kutató projektünket.  igen : → Kérem, adjon árajánlatot.

Az újságírásról, -olvasásról

AZ AUTÓVEZETŐ Pereszlényi József anyagmozgató, CO 75-14 rendszámú Wartburg kocsijával megállt a sarki újságárusnál. - Kérek egy Budapesti Híreket. - Sajnos, elfogyott. - Akkor egy tegnapi is jó lesz. - Az is elfogyott. De véletlenül van már egy holnapim. - Abban is közlik a moziműsort? - Az mindennap benne van a lapban. - Hát akkor adja ide azt a holnapit - mondta az anyagmozgató. Visszaült a kocsijába. Föllapozta a moziműsort. Némi keresgélés után talált egy csehszlovák filmet - Egy szöszi szerelmei -, melyet dicsérni hallott. A Stáció utcai Kék Barlang moziban játszották, és fél hatkor kezdődött az előadás. Éppen jókor. Még volt egy kis ideje. Továbblapozott a másnapi újságban. Szemébe ötlött egy napihír Pereszlényi József anyagmozgatóról, aki CO 75-14 rendszámú Wartburg személy- gépkocsijával a megengedettnél gyorsabban haladt a Stáció utcában, és nem messze a Kék Barlang mozitól belerohant egy szembejövő teherautóba. Az elővigyázatlan anyagmozgató szörnyethalt. - Még ilyet! - mondt

A Tűzözönről

Kép
Állítás:     Tűzözön közeledik.     Szavazzatok:      a)   Á, dehogy.    b)   Igen, eljön és elpusztít mindent.    c)   Igen, ha nem tesszük világméretűvé a Továbbszolgáló Irgalmas Rendet.

Az entrópiáról, másnéven halálról

Kép
OTP Agrár: "A fenntartható agrártermelés egyre fontosabb" Miért kell az életet "fenntartani" ? Mert az élet az anyag értelmes szerveződése, az entrópia pedig ellensége az értelmes rendnek. Az entrópia: az aktív enyészet .  Nem egyszerűen elfogadja az élettelenné vált testeket, hanem erő, energia , amely szét akarja oszlatni az életet, az értelmes rendet. Ezért az életet az entrópiával szemben folyamatosan fönn kell tartani ! A pusztító energiával éltető energiát kell szembeállítani. Egyetlenegy hosszú távon megbízható energiaforrásunk van: a Nap. A képen két, napenergia gyűjtésére használható módszert látunk. Nem tévedés: a légáramlások energiája is a Napból jön. És a táplálkozásunknak is legnagyobbrészt az a célja, hogy napenergiával feltöltődjünk, hogy bírjuk az entrópia elleni harcot. Igen: a halál nem karba tett kézzel várja, hogy elenyésszünk, hanem aktívan törekszik a szétoszlatásunkra. Az élet: harc a halál ellen.

XXI. századi Szodoma és Gomorra

Kérlek, nézzetek le a Gellérthegyről. Mit láttok ? Jobbról a szép, dimbes-dombos Szodomát, balfelől a tányérsík Gomorrát. Mindkettőben számos nagyérdemű ember, díszkivilágítás, ragyog a sok káprázatos palota. Színes programok, zene, tánc, mulatság, diszkrét elegancia. Csodás nők, sármos férfiak, városi terepjárók csillogó hada. Móka, kacagás, ragyogó elmeél, mindenre gondolnak - kivéve a holnapra. A halál: tabutéma. Holnap meghalunk - na és ? ... Bolond, aki másképp gondolja.

135. Psalam - Slavite Gospoda (Praise the Lord)

Kép
135. Psalam - Slavite Gospoda (Praise the Lord)

Élet-kvíz

1.  Ön meg akar halni ?   igen : → Kérem, gondolja át a válaszát és térjünk vissza erre a kérdésre. ↰  nem : → Kérem, válaszolja meg a következő kérdésemet. ↲ 2.  Ön képesnek érzi magát arra, hogy az örök ifjúság titkának kutatásában részt vegyen ?   nem : → Kérem, támogassa anyagilag vagy erkölcsileg a projektünket.  igen : → Kérem, adjon árajánlatot.

Palestrina: Missa Sicut lilium inter spinas

Kép
Kép: pelodelperro Palestrina: Missa Sicut lilium inter spinas - The Tallis Scholars, Peter Phillips

Felhívás életre (2)

A halál nem Isten akarata. A halál: biokémia. A halál nem Isten büntetése ... ... hanem a tudatlanságunké: nem ismerjük eléggé a biokémiát. Eleink elkerülhetetlennek hitték a halált. Ezért szőttek köréje gyönyörűszép misztikát és poétikát. Igyekezetük túl jól sikerült. Annyira jól, hogy most, amikor már biokémiából egész jól följöttünk, már esélyünk volna a halál legyőzésére, az emberek nem kapnak az alkalmon: ballagnak tovább a halálba vezető, szépen kitaposott úton ... Ne tedd: Élj ! Ne haljál meg !

A szeretetről, a halálról

Beszélgettem egy rokonnal, akit bosszant az, hogy (pénzkereset helyett) az örök ifjúság keresésével foglalkozom. Mondom, ha megtalálom az örök ifjúságot, akkor nem halok meg, ha nem, akkor igen.  Ez mindegy ? Igen. Ha nem találom meg az örök ifjúságot, akkor ő is meghal.  Ez is mindegy ? Igen. Ez szeretet-hiány. Ha valakit szeretek, akkor nem mindegy nekem, hogy az illető meghal-e vagy sem. Ez az ember önmagát sem szereti. Sajátmagától is el van idegenedve. Ha szeretem magamat, akkor nem mindegy nekem, hogy meghalok-e vagy sem. Az életet kell szeretni. Az enyémet is és a másokét is. Az sovány, ha úgy tartom be azt a parancsot, hogy "szeresd felebarátodat, mint tenmagadat", hogy - sajátmagamat sem szeretem ... M.N.

Szabadság, egyenlőség ? ... Testvériség !

Nem vagyunk szabadok. Isten rabjai vagyunk. A szabadság ábrándja öngyilkos és világ-gyilkos rögeszme. Nem vagyunk egyenlőek. Különbözőek vagyunk, más és más talentumokat kaptunk. Az egyenlőség ábrándja öngyilkos és világ-gyilkos rögeszme. Testvérek vagyunk. Testvéreknek kéne lennünk. A testvériség eszméje lehet a világ egyedüli megmentője. M.N.

Bogorogyice gyevo, radujszja

Kép
Sobor - Liturgical Hymns of the Orthodox Churches

A ma meghozott döntéseink következményei

Kép
Valaha az emberiség magasabb tudati szinten élt. Így az amerikai őserdők indiánjainak törzsfőnökei hét generációval előre gondolták át azt a döntést, amit meghoztak. Van egy kedvenc filmidézetem ehhez a témához a Good Will Huntingból: Van a filmben egy jelenet, amelyben a főhős ok-okozati összefüggésekben vezeti le, hogy miért nem fogadja el a neki felkínált, hatalmas lehetőségekkel kecsegtető állást: "Will Hunting: – Ön szerint miért dolgozzam a Nemzeti Biztonsági Szolgálatnak? – Mondjuk, a legmagasabb szintű technológia miatt. Ilyet nem láthat máshol, mert titkosítva van. Káosz matematika, fejlett algoritmusok (…) Úgy vélem, a kérdés nem az, miért dolgozzon ön nekünk. A kérdés az, miért ne dolgozna. Will Hunting: – Miért ne dolgoznék? Nehéz kérdés. De megpróbálok válaszolni. Mondjuk, kapok egy kódot, amit más nem tudott megfejteni. Én megbirkózom vele, joggal vagyok büszke magamra. A kód észak-afrikai vagy közel-keleti felkelők lokalizációját fedte fel, s önök

A pénzről

A pénzforgalom a gazdasági élet vérkeringése. Ahogy a vérből kimutatható az ember betegsége, a pénzforgalom is híven tükrözi az emberi társadalom betegségét. Ma, a világurak az egykori mediterrán és folyamközi rablócivilizációk egyenesági örökösei. Tevékenységük előrelátható következménye: a Tűzözön. Az általuk kibocsátott pénz: világelpusztítási részjegy. Ennek a pénznek a forrása: az esőerdők kivágása, az óceánok utolsó halszálkáig lehalászása, a meg-nem-újuló energiaforrások kiaknázása, fegyvergyártás, fegyverkereskedelem, háborúk kirobbantása, háborúk megnyerése után kivetett hadisarc, és, játék: a tőzsdének nevezett globális spekuláció, amely 20 évvel ezelőtt az össz pénzmozgás 90 %-át tette ki, azóta ez az arány már 95 % lett. Ha el akarjuk kerülni a Tűzözönt, ennek a rablógazdaságnak véget kell vetni ! M.N.

A gyerekségről

Vannak, akiket felháborít a gyerekvállalásról való lemondás gondolata. Pedig Jézus nem mondja, hogy vállaljunk gyereket. Pontosan az ellenkezőjét mondja: "Akinek füle van a hallásra", az tegye magát férfiatlanná a Mennyek Országáért. Máshol pedig azt mondja, hogy "Legyetek olyanok, mint a gyerekek". Ez felszólítás arra, hogy ne öregedjünk meg. Korábban nem volt rá módunk, hogy ezt a parancsot betartsuk. De most, 2000 év múltán, eljött az idő hogy megvalósítsuk azt, amit Jézus parancsolt: az örök ifjúságot ! :) M.N.

Felhívás életre

Ezelőtt egy évvel nem gondoltam volna, hogy ennek a posztnak a megírására szükség lehet. 120/2 éves koromig azt hittem, hogy az emberek élni akarnak. Tévedtem. Az emberek egy része kifejezetten kívánja a halált, valamiféle örök boldogság reményében. Ennek a tévhitnek az eredetére még nem bukkantam rá. Kozma atya szerint ez iszlám tanítás: bülbül-szavú müezzin-ének, ők kecsegtetik hurik karjai közt nyerhető élvezetekkel a gyaur-gyilkolásban megfáradt hősöket. A mi hitünk szerint örök nyugalom vár az elhunytakra. Ez félig jó: megszűnik a szenvedés. De, megszűnik a boldogság is. Megszűnik a cselekvés és megszűnik az érzékelés. Az emberek másik része nem kívánja, de megkerülhetetlen fátumnak tartja a halált. Vagy azért, mert a halál "Isten akarata", vagy azért, mert "ez a természet rendje". Ezek is tévhitek. Isten nem azt akarja, hogy meghaljunk, hanem azt akarja, hogy éljünk. Az Atya azt akarta, hogy a Fiú meghaljon értünk. Azért, hogy megmutassa nekünk

A bizalmatlanságról

Kuprin Párbaj c. könyvének főhőse a XIX.-XX. század fordulóján, valahol a nagy Oroszországban megcsömörlik a katonai szolgálattól és elhatározza, hogy polgári foglalkozást választ. Sorra veszi a kínálkozó hivatali állásokat és megállapítja, hogy az emberi intézmények kivétel nélkül az emberek egymás iránti bizalmatlanságán alapulnak . Sajnos, megállapítása a mai Magyarországra is érvényes ... :/ M.N.

A tudatlanságról

Nem tudjuk, hogy az öregedést mi okozza. Senki sem tudja. Én sem. A különbség csak az, hogy engem zavar a tudatlanságom.

M e g h í v ó

Kép
                  Kedves Olvasó !                 Kérlek, gondolatban menjünk föl egy kisebb magaslatra, akkorára mint a Gellérthegy, ahonnan még az emberek hangya-méretben és az autók rizsszem-méretben látszanak.  Most megkérlek, tekints le ... Mit látsz ?                 Megmondom:  odalent csupa halálraítélteket látsz.  Igen, az orvostudomány mai állása szerint az öregség nem betegség ... Ha az orvos megvizsgálja a pácienst és úgy találja, hogy: nincs semmi baja azon kívül, hogy öreg ,  akkor széttárja a karját és sajnálkozva  –  a szenvedéseit fájdalomcsillapítókkal csökkentve  –  “halálba kíséri” a kis öreget !                 De, van egy jó hírem:  [[[  Az örök ifjúság karnyújtásnyira van !  ]]]                 Most, kérlek, gondolatban emelkedjünk magasabbra, a legmagasabb hegynél is magasabbra, ahonnan már kivehető a bolygónk gömb-formája ... Most, innen letekintve mit látsz ?                 Még nem ezt látod  ...  Ám azoknak a hangyaként veszt

Latin nevünk

Javaslat:  Ordo Hospitalis Semper Serviens (OHSS)  Ez szószerint "Mindigszolgáló", de ennél pontosabb fordítás nem telik tőlem ... :)

A halál legyőzése

Jézus nem győzte le a halált. Jézus a halálfélelmet győzte le. A halált mi fogjuk most legyőzni. Lássunk munkához, testvérek ! :) M.N.
Kép
Ludus Danielis - Drama litúrgico medieval

Új gazdaság

Nem kell a mostaninál többet dolgozni. Kevesebbet kell dolgozni. Kevesebb hülyeséget kell csinálni. Kevesebb fölösleges dolgot kell csinálni. Kevesebb kártékony dolgot kell csinálni. Kevesebbet kell egymás munkájának elrontásán fáradozni. Kevésbé kell egymással konkurenciaharcot vívni. Kevésbé kell az értékes tudás visszatartásából hasznot facsarni. Kereskedelmet egyáltalán nem szabadna folytatni. Pénzügyi spekulációval egyáltalán nem szabadna foglalkozni. Egyáltalán nem szabadna kamatjövedelemből ingyenélni.

Passió - Apokalipszis

Passió - Apokalipszis Időpont:  2017. május 4., csütörtök, 19:00 Helyszín:  Párbeszéd Háza 1085 Budapest, Horánszky u. 20. Simonyi Emö festőművész, grafikus kiállítása. Megnyitó május 4-én 19 órakor a Párbeszéd Házában. A kiállítást megnyitja: Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas irodalomtörténész, művészetkritikus. Házigazda: Sajgó Szabolcs SJ, a Párbeszéd Háza igazgatója. A kiállítás 2017. június 6-ig látogatható hétköznaponként 15 és 18 óra között. ...  http://www.parbeszedhaza.hu/program/passio-apokalipszis _________ Kommentár: Az apokalipszist nem ábrázolni kell, hanem elkerülni ! :/ M.N.

Kezdő Nagypapák Könyve ... (2)

"Ez a gyerek átöltöztethetetlen !" Ezt tessenek szíves lefordítani angolra, németre, olaszra, franciára és a többi primitív nyelvre ! ... :)

Lelki béke, játék

A “földi űrutazásunkhoz használt szkafander” tulajdonosa, a földi űrutazó pilóta nem kapott használati utasítást a szkafanderhez. Kapott, csak elvesztette: ez volt a paradicsomi "bűnbeesés". Az ember szembefordult a természettel. Evvel sokat nyert: így tud meghódítani kevéssé élhető helyeket, így tud ez a csupaszbőrű rágcsáló veszélyes ragadozók falkavezérévé válni, falkataggá alázva az acsarkodó vérebeket. Cserébe eldobta az ösztönök iránytűjét, a jó és a rossz tudásában bizonytalanná vált. A pilóta ül a vezérlőfülkében és nem tudja, melyik billentyű mire való. Próbálgatásos módszerrel sok hasznos funkciót tudunk beindítani: Yvette szólt a kisfiúról aki tudati úton elmulasztotta a szemölcseit, egyik ismerősöm (név és cím a szerkesztőségben) végstádiumban lévő rákból tudati úton kijött. De, ezek ritka esetek. A tudat általában inkább árt, mint használ a vaktában próbálkozással. A tudati úton gyógyulásnak biztosabb módja, ha kitűzünk egy távoli, nagy célt, például ho